FOCALIZACIÓN FORTALECIMIETO ÁREA INGLÉS

FOCALIZACIÓN 2017 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGLÉS EN I.E. PÚBLICAS DE SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR REGULAR.

Más información:

OFICIO MÚLTIPLE Nº 165-216,
Criterios de focalización
Relación de I.E. Focalizadas.

     Fechas ECE - 2016